Naši lektoři

O NAŠICH LEKTORECH:

Našimi lektory jsou lidé, které práce s dětmi baví a věnují se jí ve svém volném čase. Mnohdy to jsou pedagogičtí odborníci, kteří mají pouze pauzu v zaměstnání (mateřská) a další si naopak během let pedagogické vzdělání dodělali a praktikují po práci. Do našich řad už se pomalu včleňují i děti původních lektorů, které jejich vyrůstání v Leonardu ovlivnilo natolik, že samy studují pedagogiku a sociální práci. To co původní lektoři a zakladatelé započali tak pokračuje dál na solidních základech, neustále posilovaných dalším usilovným studiem.

BUBNOVÁ IVONA

 • vedoucí střediska Malý Háj
 • vedoucí pedagog hlídacího klubu MALENKA Malý Háj
 • lektor grafomotoriky a jógy pro nejmenší
 • lektor sportu a pohybu pro nejmenší

Ivona vystudovala střední ekonomickou školu a po studiu se věnovala práci v administrativě. Ve volném čase se vždy věnovala sportu a práci s dětmi (tábory, sportovní pobyty a soustředění). Pro neutuchající nadšení v péči o nejmenší si pořídila tu nejlepší praxi na světě – je maminkou tří holčiček. A aby si doplnila v této oblasti vzdělání, vystudovala pedagogické studium na VŠTVS Palestra. Doposud pracovala jako paní učitelka v MŠ Štěrboholy, ale rozhodla se využít celý svůj potenciál, zejména v pohybové oblasti a využít ho zejména v práci s nejmenšími dětmi.

V naší Malence je tedy nejen paní vedoucí celého centra, ale i učitelkou a lektorkou sportovních aktivit.

Motto: „Nikdy neříkej nikdy!“


ČECHOVÁ MONIKA

 • lektor v záloze (mateřská dovolená)

Monika má momentálně malou pauzičku na mateřské s třetím miminkem. V předchozích letech působila jako učitelka  v naší školce a nepochybně se ke kurzům s malými dětmi zase vrátí…


DAVID PAVEL

Lektor kurzů:

 • hra na kytaru

  I Pavel v Leonardu vyrůstal – a to na uměleckých kurzech: ateliér, dějiny umění, keramika v neposlední řadě divadlo. Nelze zapomenout na jeho ztvárnění Milouše v Saturninovi. Povinnou školní docházku absolvoval na ZŠ Kutnohorská (1. stupeň) a na ZŠ V Rybníčkách (2. stupeň) v letech 2009 – 2018. Aktuálně studuje na SPŠST Panská v Praze obor Filmová a televizní tvorba. Počítá se tedy mezi naše umělce.

   

  S hrou na hudební nástroje začal již ve školce – obligátní flétnička. Z ní posléze přešel na klavír. Zde se naučil číst noty a ač levák, rozhodl se, že bude pokračovat dál s nesnadným nástrojem kytara. Na tu hraje nepřetržitě od roku 2013 a přidal i baskytaru. Jeho oblíbeným stylem je gypsy jazz, swing a rock´n roll. Z písničkářů má nejradši Nohavicu.

  Motto:  „Lenost je přítěž, ale zároveň největší pohoda.“


FOFFOVÁ DORIS

Lektorka kurzů:

 •  Ateliéry, Keramiky děti a pro dospělé, Tyátr, Kejklíři, Vycházky Prahou, výuka českého jazyka
 • lektorka na oslavách na klíč

Jedna ze zakladatelů Leonarda – centra které se již od r.2000 věnuje kvalitním volnočasovým aktivitám dětí, buduje komunitu v dané lokalitě, přispívá k zaměstnávání a postupnému vracení rodičů, nezaměstnaných a ZTP zpátky do života. Zároveň současná ředitelka, jedna z klíčových osob a v neposlední řadě i lektorů volnočasového centra Leonardo. Jednou z jejích silných schopností je skloubení a propojení všech dovedností a praxe do jednoho harmonicky fungujícího celku. V současné době se aktivně podílí na přípravě, řízení a realizaci jednotlivých projektů a kurzů. Hledá a pečlivě vybírá nová témata a náplň pro kurzy. Nebojí se nových přístupů a dokáže míchat originalitu s dobrým nápadem. Věnuje se i činnosti  související s vyhledáváním a výběrem  nejefektivnějších praktických cest vedoucích ke zkvalitňování chodu a nabídky nových kurzů a aktivit celého volnočasového centra.

Lektorská  činnost:

 • Lektorka s širokým záběrem aktivit a mnohaletou velmi rozmanitou praxí. V současné době učí pravidelné lekce Ateliér výtvarné výchovy, Keramika pro děti ale i pro dospělé, Vycházky Prahou, Dramatiky. Má zkušenosti jak s výukou dětí tak dospělých. Její hodiny mají jedinečnou atmosféru, vyznačují se unikátním přístupem, propojujícím získané poznatky a zkušenosti ze zdánlivě neslučitelných oblastí. Vydává se s vámi až na konec barevné duhy, kde místo hrnce zlaťáků čeká překvapení.

Další činnosti kterým  se věnuje:

 • V průběhu let se postupně vzdělávala v oblastech pedagogiky, knihovnictví a cestovního ruchu. V ateliéru ak.malířky Věry Bouchnerové-Staňkové navštěvovala odborné lekce 8 let. V současné době stále studuje a sbírá praktické i teoretické vědomosti v oblasti keramiky, arteterapie, vzdělávání dospělých a neustále se snaží zdokonalovat v tom, co dělá. Ve svých kurzech naplno využila své znalosti a dovednosti – umí pracovat s keramikou (výuční list), látkou i papírem, odborně vést malé výtvarníky, věnuje se i dramatické tvorbě .

Pravidelně se účastní kurzů a seminářů s předními českými i zahraničními pedagogy a lektory. Například:

 • kurzy zaměřené na dramatiku a veřejný projev
 • kurzy Rozvoj dětské tvořivosti, Výtvarné tvoření…atd. (PedF UK)
 • kurzy Appla
 • člen Leadership Aid
 • držitelka certifikátu ČČK

Motto:
„Nikdy neříkej, že něco nejde udělat, protože se najde nějaký blbec, který to neví a udělá to.“


HADRAVOVÁ DOMINIKA

Lektorka kurzů:

 • výuka hry na flétnu, jednotlivci i dvojice
 • výuka němčiny

Dominika patří do kategorie Lektor junior. S výukou teprve začíná – tedy má za sebou již jeden plně odučený školní rok, ale sama jako vášnivá hudebnice si již vysloužila první pochvalné reakce rodičů. Její klidné a milé vedení zaručuje, že děti začnou hudbu milovat stejně, jako ona.

Kromě toho jazykově nadaná studentka VŠ nabízí individuální výuku či doučování němčiny, v případě zájmu ale třeba i latiny 🙂


HADRAVOVÁ JANA

Lektorka kurzů:

 • Hudebníčci, Muzikanti, Flétna, Klavír

Jana studuje pedagogiku pro 1. stupeň a má dlouholeté zkušenosti s výukou hry na flétnu a klavír. Pod její péčí se děti učí lásce k hudbě opravdu v klidu a pohodě – sama maminka pěti dětí ví jak zvládnout stres. Její výuka je empatická a přizpůsobující se potřebám konkrétních dětí.

Janinou velkou devizou je, že sama hraje na několik hudebních nástrojů a chápe, jak jednoduché je udělat u dítěte špatný krok v rámci rozvoje hudebního cítění.

Z jejích kurzů odchází malí lidičkové, kteří už nikdy neřeknou : „Já neumím zpívat“, „Já na nic nehraju“….


HASSANOVÁ JASMINE

Lektor kurzů:

 • výtvarné výchovy
 • vedoucí příměstských táborů

Jasmin vyrostla v Leonardu a to přímo na prknech, která znamenají svět a v dílně keramické a výtvarné. Od útlého dětství tancovala a hrála divadlo.

Mezi její  největší záliby patří ochotnické divadlo a v představeních DS Kejklíři vytvořila řadu nezapomenutelných hlavních rolí. Mezi její nejoblíbeněnjší nepochybně patří Kateřiny: ta ve Zkrocení zlé ženy i ta, která je tetou Jiřímu v Saturninovi.

Sama je ale také talentovanou studentkou umělecké školy a má za sebou řadu účastí na výstavách. K lásce k výtvarnému umění chce vést i další generace.

Absolvované kurzy:
2018 –  pedagogický kurz – Lektor junior


HOFMANNOVÁ MONIKA

 • Školnice 🙂
 • lektorka kurzů keramiky pro nejmenší
 • lektorka na oslavách na klíč
 • komunitní pracovník

Stará se nám o provoz Leonarda a zásobování.

Monika jako místní rodačka zná snad nejlíp každého v okolí. Sama v místě, kde vyrostla vedla svoje první oddíly (pionýrské 🙂 a svoje původní svěřence dnes už má i v našich řadách (a jejich děti..).

Monika je manuálně velmi zručná, má obrovský záběr v oblasti práce s papírem, vlnou, kůží a i dalšími, netradičními materiály.

Díky doplněnému pedagog.vzdělání fungovala jako učitelka v naší školce.

Během působení v Leonardu absolvovala řadu certifikovaných kurzů u Portálu, v organizacích věnujících se dětem s SPU, ale i tématicky zaměřených na tvorbu, tvoření.

V současné době se věnuje keramice s nejmenšími, výtvarnému tvoření a připravuje se na návrat ke své velké lásce : tai-či.

Motto: „Dobrá kniha a dobrý spánek jsou základem dobrého dne..“


HOLUBOVÁ KATEŘINA

Lektorka kurzů:

 • Lesánci 

Absolventka Francouzštiny na FF UK, pedagožka, hudebnice.

Pochází z hudební rodiny a vyrůstala obklopena hudbou. Bylo tedy přirozené, že brzy nastoupila do hudební školy a začala se učit hrát na klavír. Později ke klavíru přibyla klasická kytaru, hra na basu, violoncello, pěvecký sbor i studentská kapela. Svoji lásku k hudbě předávala i dětem, o které se starala při pobytech v Anglii, Francii a Rumunsku. I přes počáteční jazykovou bariéru česká ukolébavka dokázala uspat každé dítě. Své zkušenosti využívala i v azylovém domě Klokánek, kam docházela za dětmi, které se ocitly ve složité životní situaci.

Lektorská činnost:

 • program Hodina pohádek pro Francouzský Institut v Praze
 • lektorka v Toulcově dvoře
 • hudební a ekologické kurzy v Leonardu
 • vedoucí pedagog Předškolky Leonky
 • autorka a lektorka eko kroužků Sedláčci a Lesánci

„Dnes jako maminka tří dětí vím, jak je hudba pro jejich správný vývoj důležitá. Přispívá nejen k jejich tvořivosti, spontaneitě, ale je i inspirací k dalším pohybovým činnostem.  Děti nechtějí jen sedět a poslouchat hudbu, ale musí si ji „prožít“ – pochodovat, bubnovat, zpívat, tancovat, skákat… Tento prožitek je úzce spojen s lidovými tradicemi, na které se děti pravidelně těší a které mají spojené s konkrétními písničkami. S dětmi objevuji i nové hudební nástroje jako jsou píšťalka koncovka, pentatonická flétna, kalimba, mandolína, kantela, bubínky a v poslední době kouzlo hry na housle.“


JURČA MICHAEL

Lektor kurzů:

 • dramatika
 • výuka matematiky

Již od útlých let navštěvoval Michael LEONARDO nejen jako herec ale jako i malý výtvarník a keramikář. Zatímco výtvarnou činnost opustil u divadla zůstal a stal se členem Kejklířů.

Před tím než nastoupil na svou současnou Střední průmyslovou školu sdělovací techniky Panská (čti SPŠST) studoval na základní škole ZŠ Petrovice a též na škole místní.

Mezi jeho záliby patří hra divadla (pochopitelně), hra na piano, zpěv, požární sport s dresem SDH Dolní Měcholupy a v neposlední řadě se též věnuje tanci ve škole InDance, se kterou jezdí již několik let na LTŠ a poslední rok jel již už jako vedoucí. Zároveň rád dlouhodobě a ochotně učí děti logice matematiky, která je jeho oblíbeným předmětem již od dětských let.

Ovšem divadlo je divadlo a proto jste ho mohli vidět například jako Otce Baptistu ve Zkrocení zlé ženy, Edu v Šakalích letech, Woodyho v muzikálu Divotvorný hrnec, Erika Swana v komnedii Nájemníci pana Swana, Tonyho ve West Side Story a také jako Hejtmana v Revizorovi…

Motto:Jsem prakticky perfektní v každém směru!“


KURUC DANIELA

Lektorka kurzů:

 • Art Session

Vystudovala Jihočeskou univerzitu – obor Učitelství v mateřské škole.

Má zkušenosti se vzděláváním dětí v předškolním věku v ČR i v zahraničí, a to v soukromém i státním sektoru.

Je jí blízká pedagogika waldorfské školy, založené na pochopení vývoje lidské individuality, nabízí ochranu a respekt důstojnosti dětství.

Daniela:

„Vždy dávám přednost dětské přirozenosti a ráda se dětmi nechávám inspirovat. Jsou to naši malí učitelé. Děti samy nejlépe vědí, co potřebují. My jsme tu proto, abychom jejich zvídavosti poskytovali ty nejlepší podmínky.“

Je vášnivou malířkou od dětství. Své výtvarné umění si osvojovala u akademických malířů Milana Peterky v Českých Budějovicích a Edviny Hudečkové v Praze. Momentálně studuje pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity.

Země pestrých barev, vůní a tváří s neopakovatelnými a neotřelými vzory – to vše se objevuje a prolíná v její umělecké tvorbě. Pohoda a klid, lidé, zajímavé tváře a prostředí, to jsou základní témata obrazů, doplněné plejádou zářivých barev a pestrobarevných kompozic.

Vystavovala např. v Galerii Černá labuť v Praze (2013), samostatnou výstavu jste mohli navštívit v Jindřišské věži (2016) v Praze, dále participovala na kolektivních výstavách v malostranské A&A Galerii (2017, 2018)

Díky své výtvarné tvorbě se každoročně zúčastňuje charitativních projektů, které pomáhají lidem s handicapem, ať už fyzickým nebo sociálním a tím její práce dostává svůj třetí rozměr.

www.danielakuruc.com

Motto:

„Příteli, nezacházej s dětmi při učení násilně, nýbrž ať se učí formou hry,

abys také lépe mohl pozorovat, k čemu se kdo svou přirozeností hodí.“

(Platón, 427 – 347 př. n. l.)


LOKVENCOVÁ KRISTÝNA

Lektorka kurzů:

 • Balemotion
 • Roztleskávačky

Pochází z Vysočiny, ale vždycky chtěla bydlet v Praze. Tanec, hudba a divadlo jsou tři oblasti, které ji baví, představují formu odpočinku, prostředek dobití energie a navozují dobrou náladu! 🙂

 • Tanci se věnuje již od svých 5 let, kdy začala chodit do lidových tanečků. Poté následovala baletní přípravka a na ni navázalo devět let scénického a moderního tance na ZUŠ Františka Drdly ve Žďáře nad Sázavou. Zde se v rámci tanečního souboru GEN Žďár nad Sázavou účastnila mnoha soutěží i tanečních mistrovství v Čechách i na Moravě. Soubor se úspěšně umisťoval na medailových pozicích.
 • V průběhu let  vystřídala různé taneční styly, z nichž nejblíže jí je v současné době PortDeBras, na jehož lektorování má certifikát. V rámci dalšího vzdělávání navštěvovala taneční studio Dance Perfekt, kurz Jazz dance, a poté se začala věnovat Muzikálovému tanci. V současné době vyučuje PortDeBras i Muzikál také v  Centru tance v Praze, největší taneční škole v republice.
 • Práci s dětmi se věnovala od 15-ti let v neziskovém sdružení Ezop, kde působila jako lektorka volného času. Zároveň  jezdila jako vedoucí na letní tábory. V roce 2016 absolvovala vzdělávací kurz Pedagog volného času na JABOK.
 • ,,Myslím si, že pohyb a zdraví by měli být dobrými přáteli, a proto bych ráda vedla k pohybu nejen naše nejmenší. Tanec rozvíjí pohybovou fantazii, motorické dovednosti a přispívá ke správnému držení těla. Tím podporuje správný růst. Hudba zároveň působí pozitivně na naši psychiku a je tedy vhodnou formou odpočinku od každodenního shonu.“

Absolvované kurzy:

 • ZUŠ Františka Drdly, taneční soubor GEN Žďár nad Sázavou
 • PortDeBras Basic, PortDeBras Advanced, PortDeBras Inspiration Day
 • Diplom děti
 • Pedagog volného času na JABOK

Motto:
,,Kdo chce, hledá cestu, kdo nechce, hledá důvody.“ Jan Werich


MARKVARTOVÁ NIKOL

 • vedoucí na příměstských táborech

MOTLÍKOVÁ EDITA

Lektorka kurzů:

 • tanec děti, tanec dospělí, tvoření
 • choreografka divadelních představení
 • lektorka na oslavách na klíč
 • komunitní pracovnice

Vynikající tanečnice, lektorka a choreografka s osobitým přístupem. Tanci se intenzivně věnuje již od dětství. Velkou dávku talentu, který jí rozhodně nechybí, zúročuje i v jejím současném povolání výtvarnice. V době, kdy její dcery odrostly z dětských střevíčků, se opět s plným nasazením mohla začít věnovat lektorské práci.
Do každé hodiny dává i kousek sama sebe a to je to, co dělá její kroužky a kurzy jedinečnými. Vede děti od neútlejšího věku a věnuje se jim až do doby, kdy opouštějí školní lavice. S dětmi neztrácí kontakt ani poté.

Jako tanečnice tancovala v Taneční škole At, Studiu Domino, v Centru tance.

Má za sebou spolupráci se skvělým choreografem Mattem Pardusem a se zpěvákem a tanečníkem Filipem Jankovičem. V současnosti tančí se skupinou DBT Dance a navštěvuje pravidelně workshopy různých tanečních stylů, aby si obohatila výraz a znalosti.

Díky svému nepřehlédnutelnému talentu začala velmi brzy sbírat ocenění.

V roce 2016 se zúčastnila tanečního turné Taneční skupina roku a vybojovala zlato. V tomtéž roce na Czech Dance Masters získala bronz. V roce 2018 se do kolotoče soutěží položila opět a na TSR získala bronz i zlato. V Czech Dance Masters následně byla stříbrná a bronzová. Tím její úspěchy ale určitě nekončí…

Lektorská činnost:

 • Lektorka s mnohaletou zkušeností, kurzy tance vede již řadu let.
 • V hodinách tance je pro ni důležité spojení hudby a tance spolu se správnou technikou vedení s následným tanečním provedením. Dokáže detailně vysvětlit, jak vést tělo, aby to bylo pohodlné a srozumitelné i beze slov. Současně věnuje velkou pozornost i stylingu, kterým lze tanec okořenit a dodat mu jedinečnou atmosféru. Má zkušenosti jak s výukou úplných začátečníků tak pokročilých.

Další činnosti, kterým se věnuje:

 • Tanečně se dále rozvíjí a vzdělává .
 • Pro divadelní představení tvoří i skvělé choreografie (Šakalí léta, Saturnin atd.)

Kurzy, semináře:

 • Spolupracuje s prestižní taneční školou In dance, účastní se seminářů a kurzů vedených předními českými trenéry.
 • V rámci taneční přípravy se účastní různých forem pohybových a dramatických průprav.
 • Certifikát ČČK – První pomoc při práci s dětmi (2010)
 • Základní úvod do pedagogiky Montessori (2012)
 • Školení akreditovaná MŠMT (Portál)
 • Kurzy tance a choreografie In Dance, Centrum tance
 • kurz Aktivní pomoc při alkoholismu v rodině (2019)

Motto:
“Nevěřte tomu, když vám někdo říká, že vy se tančit nenaučíte.” :))


MOTLÍKOVÁ ALENA

Lektorka kurzů:

 • Taneční přípravka, Pole Dance, Dividlo
 • doučování matematiky, hlavní vedoucí příměstských táborů
 • lektorka na oslavách na klíč

Alenka absolvovala jazykovou školu a úspěšně složila zkoušky z AJ, v současnosti studuje Pedagogickou fakultu UK, učitelství 1.stupně. V Leonardu pracuje již sedm let, začínala jako praktikant a pomocník a sama se vypracovala do pozice hlavního vedoucího příměstských táborů a samostatného lektora.

Její vášní a zábavou je matematika a grafomotorika. Dokáže velmi dobře aplikovat získané zkušenosti a spojovat zdánlivě nespojitelné – pohyb při tanci s grafomotorikou, jazyk s cvičením…

Sama se ve volném čase věnuje mnoha druhům tance, intenzivně trénuje pole dance. Od začátku šk.roku 2018/2019 tento druh tance již i lektoruje.

V zimním období je též zapálenou lyžařkou a řadu let jezdí jako instruktorka na lyžařské tábory.

Alenka je již jedno z našich odrostlejších dětí, které se díky tomu, že v Leonardu vyrostlo, dostalo až ke studiu na pedagogické fakultě .


MOTLÍKOVÁ MARIE

Lektorka kurzů:

 • taneční kurzy Hiphop
 • vedoucí příměstských táborů
 • lektorka na oslavách na klíč

Maruška – dnes už Maya – vyrostla v Leonardu a to přímo na tanečním povrchu. Od útlého dětství tancovala a zúčastňovala se všech možných soutěží, přehlídek a matiné.

Tancovala od 3 let nejen pod vedením maminky, ale v taneční škole InDance. V 8 letech přidala ješte školu Top Secret a zde se účastnila prvních pohárových soutěží. Má za sebou několik medailových účastí na Taneční skupině roku i Czech Dance Masters. Časem přidala působení v TŠ Infun a momentálně tančí za Fantasy Dance Studio. S touto taneční skupinou v roce 2018 vybojovala titul Mistr Evropy.

Mezi její záliby ale patří také ochotnické divadlo – protože na jevišti zúročí svůj pohybový talent a nepopiratelnou krásu. Mezi její hezké role patří královna Eliška v Noci na Karlštejně, Smrt v Hotelu a v neposlední řadě Zoja v Šakalích letech.

Velmi ráda vede k tanci děti a teenagery, ale v budoucnu by se chtěla vrhnout i na tak obtížnou disciplínu jakou je tanec se seniory.

 • V roce 2017-2018 vedla jako pomocný lektor kroužek Hip Hopu a MTV Dance, v roce 2018-2019 se již vrhla na přípravu a vedení kurzu samostatně.
 • Od roku 2017 praktikantka, pomocný vedoucí a posléze samostatný vedoucí příměstských táborů zaměřených na tanec
 • Od roku 2018 také choreografka divadelních představení (Šakalí léta)

Absolvované kurzy:
2018 –  pedagogický kurz – Lektor junior

Motto: „Když tančím, jsem šťastná… a tak učím lidi tančit – aby byli šťastní také.“


NĚMEČKŮ MAKI

Lektorská činnost:

 • Hokus pokus (v minulosti), Základy programování (aktuálně)
 • doučování matematiky
 • vedoucí příměstských táborů

Lektor junior : Maki je také jedno z dětí, které v Leonardu vyrostlo. Po absolvování místní ZŠ nastoupila na ZŠ Petrovice, kterou velmi dobře reprezentovala v různých vědeckých a matematických soutěžích. Poté nastoupila na SPŠE V Úžlabině, obor Informační technologie. Nyní se připravuje na obhajobu samostatné odborné maturitní práce. Při programování využívá zejména programovací jazyky C# , C++ a PHP.

Po mnoho let se věnovala herectví v divadelních spolcích Leonarda.

Absolvované kurzy:
2018 –  pedagogický kurz – Lektor junior


NĚMEČKOVÁ MICHAELA

Lektorka kurzů:

 • Keyboard/ Klavír
 • Příprava na přijímací zkoušky z matematiky
 • administrativa

Kdyby Míši nebylo, žádný školní rok by nezačal: je hvězdou v sestavování rozvrhu, geniální kombinátorkou časů, místností a kurzů. Všichni v Leonardu víme, že bez ní bychom nikdy nefungovali tak, jak se má.

Zároveň je hudebnice se širokým záběrem a zároveň plně kvalifikovaný statistik s bohatou praxí. S citem jí vlastním aplikuje svět statistiky do běžného života Leonarda , kde má na starosti zápisy, seznamy, evidence, zprávy o akcích.

Již od dětství ji provází hudba, po celou dobu základní a střední školy byla jejím výhradním zájmem. Aktivně se věnovala hře na klavír, na varhany. Jako samouk zvládla i flétnu a hru na kytaru. Postupem času se vypracovala natolik, že svou hrou doprovázela pěvecký a komorní sbor, kterého  byla členkou. Hudbě se věnovala i během studií na VŠ, když jako jedna z členů kapely hrála na různých festivalech, ale i zábavách a svatbách.

Lektorská  činnost:

 • Lektorské činnosti se věnuje již 10 let. Začínala s kroužkem Malí muzikanti a v současné době působí jako lektorka kurzu Keyboard. Věnuje se také výuce hudební teorie, formou přizpůsobenou školním dětem.
 • Od roku 2019 se věnuje také přípravě dětí – deváťáků – na přijímací zkoušku z matematiky.

Motto:


ŘÍHA JERONÝM

Lektor kurzů:

 • vedoucí příměstských táborů

Lektor Junior : Jeroným, známý spíš jako Jerry je další z našich dětí, které v Leonardu vyrostlo – nejen od narození – i v prenatálním věku vyučoval kreslení a vycházky Prahou 🙂

Po absolvování místní školy nastoupil do ZŠ Petrovice a posléze byl přijat na Střední průmyslovou školu sdělovací techniky Panská. Co se týče zálib a vzdělávání mimo školu: již od 2 let hrál (nejen na nervy) na klavír (Studio Žofka), na kytaru, flétnu a v současnosti přibylo ještě ukulele, bicí a cajon. Krom hraní na nástroje je hráčem, tvůrcem a milovníkem stolních deskových her.

Krom toho dlouhá léta tančil moderní tanec pod vedním E.Motlíkové a v taneční škole InDance, se kterou již řadu let jezdí na LTŠ. S Editou se účastnil i řádky tanečních soutěží, z nichž nejlepší bylo umístění na 4.místě v rámci republiky. Mimoto je od 6 let členem šachového klubu a v současnosti i šachového klubu své školy. Dalším oborem, ve kterém zúročuje vše předchozí je ochotnické divadlo, ve kterém nejen hraje, ale i zpívá a tančí. Zatím si užil řadu rolí, mimo jiné Petruccia ve Zkrocení zlé ženy a Bejbyho v Šakalích letech, Skřítka Oga v Divotvorném hrni, Normana Basseta v Nájemnících pana Swana…

 • od roku 2016 vedl jako praktikant, pomocný vedoucí a posléze samostatný vedoucí tábory zaměřené na divadlo-hudbu-tanec a historii (2018)
 • od roku 2017 kurzy a dílny tvorby deskovek
 • v roce 2017-2018 vedoucí šachového klubu

Absolvované kurzy:
2018 –  pedagogický kurz – Lektor junior

kurzy výuky na hudební nástroje

Motto: „Sežeňte mi pevný bod a dostatečně dlouhou páku a já si dám zatím čaj.“ŘÍHOVÁ LENKA

Lektorka kurzů:

 • přípravka na přijímací zkoušky : matematika

Lenka je dlouholetou učitelkou matematiky a zeměpisu – již téměř patnáct let.  Její zaměstnání a práce s dětmi ji baví natolik, že je ochotná se krásám čísel a dětem věnovat i ve svém volném čase. Aby toho všeho nebylo tolik, je zároveň i hudebnicí, zpěvačkou a sbormistryní.


TÓTHOVÁ-MARTINCOVÁ JITKA

 Lektor kurzů:

 • kurzy pro rodiče o tom, jak na školu i s dětmi s SPU
 • výuka pedagogiky

Jitka je relativně nový přírůstek do naší pedagogické rodiny, ale vzhledem k tomu, že pochází z vedlejší obce, zná velmi dobře místní prostředí .

Celou řádku let se v pedagogice vzdělávala (1995 – 1996 kurz Základy humanitních studií při Pedagogické fakultě UK,1999 – 2005 FFUK Praha, studium jednooborové pedagogiky – specializace poradenská činnost, sociální a školní pedagogiky, studium ukončeno státní závěrečnou zkouškou,2006 – 2009 Specializační studium školní poradenské služby – vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce, ukončeno závěrečnou obhajobou práce Diagnostika školní třídy.)

A posléze ve školství také působila a působí (ZŠ, MŠ Štěrboholy: 1996 – 1998 vychovatelka ŠD, MŠ Útulná, Praha 10 Strašnice: 9. 11. 1998 – 31. 7. 1999 učitelka, ZŠ Dubeč, Praha 10: 1. 9. – 30. 9. 2003 vychovatelka ŠD, ZŠ Dubeč, Praha 10: 30. 8. 2004 – 30. 6. 2005, vychovatelka ŠD, ZŠ Vladivostocká, Praha 10: 30. 8. 2005 – 30. 9. 2005 učitelka 1. stupeň, SPŠ MV, Praha 9 Hloubětín: 1. 10. 2005 – 20. 11. 2005 pedagog, metodolog, ZŠ Bratří Jandusů, Praha 10 Uhříněves – březen 2006 – červen 2017 – učitel výchovných předmětů, dějepisu, učitel 1. stupně.)…a jako by jí to nestačilo – zamířila i k nám.

V odpoledních hodinách tedy dává propuknout své vášni k ručním pracem a tvoření a s našimi nejmenšími procvičuje držení nůžek a odlepování se od lepidla.

Zároveň věnuje i čas výuce pedagogiky a dalšímu vzdělávání našich lektorů.


VAN LUYK CONNOR

Lektor kurzů:

 • vedoucí letních příměstských táborů

Connor byl od dětství doma v Kanadě zapáleným typickým kanadským hokejistou. Po přesídlení do ČR se stal zapáleným českým hokejistou, ale i florbalistou a atletem.

Žádný sport mu není cizí a snaží se v tomto duchu působit i na ty nejmenší kolem sebe: hýbejte se, je to radost!

Mezi jeho další koníčky patří příroda a chov drobného domácího zvířectva.


VAN LUYK KLÁRA

Lektorka kurzů:

 • Jóga (pro děti i dospělé), Angličtina (pro školáky a dospělé)
 • vedoucí příměstských táborů

Po 17-ti  letech prožitých v Kanadě se vrátila zpátky do Čech. Rozhodla se zúročit svoji dvojjazyčnost a lásku k pohybu.

Klára se svou neskutečnou trpělivostí přiměje i malého nechápavce pochopit, že red je červená a s radostí sleduje, jak jí pod rukama už několikátým rokem dospívají děti, které začínaly u barviček a nyní už s ní krásně a plynule hovoří.

Jogínem je asi od narození – cvičení ji baví a jako vklad do svých kurzů přidává i kapku angličtiny, takže ani na józe vzdělání neuniknete. Propaguje jógu jako styl cvičení pro všechny – ne jako vrcholový sportovní výkon, ale jako zážitek, co vaše tělo dokáže.

Absolvované kurzy:

 • Angličtina – zkouška TOEFL
 • Yoga – 300 hodinový kurz pro yoga instruktory pořádaný Swami Vishnu Yoga Centrem v Torontu, Ontario, pod vedením Nitya ( Swami Nityamuktananda)

Praxe:

 • výuka yogy po více než 10 let v Active Spirite Fitness studiu, London/Ontario, Canada
 • výuka yogy pro děti (od 3 let)
 • dobrovolník (jako tzv. Child Coach) v organizaci Future Possibilities, která se stará o nadané děti ze sociálně slabších rodin, podporující je v uskutečňování jejich snů a nápadů
 • 2018 školení Yoga USA

VONDRÁKOVÁ JANA

Lektorka kurzů:

 •  Míčovky
 •  Minitanečky

Jana je studentkou oboru sociální činnost a dlouhodobě se věnuje práci s dětmi a to zejména s těmi znevýhodněnými (např.nevidomí).

Od malinka je jejím největším zájmem pohyb: a to buď v různých tanečních školách, kde absolvovala léta baletu, moderního tance, klasického tance a nebo posléze už v organizacích jako spolupořadatel a organizátor tanečních aktivit pro děti (např. InDance).

Další druh pohybu ráda zažívala a zažívá při aktivním sportu. Dlouhodobě závodně plavala (tancovala 🙂 v klubu akvabel. Krom toho reprezentovala své školy v oddílech florbalu, fotbalu, basketbalu a vybíjené. S těmito se umisťovala na pěkných prvních pozicích v turnajích.

Ve volném čase také spolupracuje se společností Ekokom, kde pomáhá při akcích organizovat zábavu pro děti.

Motto: I pád na pusu je krok vpřed.“


VOŘÍŠEK JAKUB

Lektor kurzů:

 • Šachový klub Leonardo
 • Klavír
 • praktikant letních příměstských táborů
 • lektor na oslavách na klíč

Lektor Junior: Kuba hraje šachy už od mala. Začal ve 4 letech. Byl  velmi neposedné dítě, a tak  bylo náročné udržet jeho pozornost u čehokoli byť jen na chvíli. Strýc Jarda mu ukázal šachy. Stalo se, co nikdo nečekal. Kuba se chytil.

Jeho první dětské turnajové partie trvaly jen pár minut.  Často končil s časem na hodinách vyšším, než začal (za každý tah se přidávalo pár sekund). Postupně se ale naučil od partie neodbíhat, přemýšlet déle a hrát pomaleji.

Jeho nejdelší partie trvala šest hodin.

Kuba je na listině talentů ČR. Třikrát získal ve své věkové kategorii 1. místo v Mistrovství ČR a dvakrát byl 2. Několikrát reprezentoval naši republiku na mezinárodních turnajích v zahraničí. Naposledy to bylo v r.2018 na Mistrovství Evropy v Rumunsku. Hraje za šachový klub Spartak Vlašim.

Motto: „Hraj šachy, posílíš mysl!“

Absolvované kurzy:
2018 –  pedagogický kurz – Lektor junior


VYMAZALOVÁ MARIE

 • lektor výuky Český jazyk pro cizince

Narozená v Moskvě žila od dětství v bilingvním prostředí (čeština a ruština). Po absolvování Pedagogické fakulty Karlovy univerzity v Praze, obor ruský jazyk a výtvarná výchova, se přestěhovala do Itálie, kde od roku 1990 do roku 2006 vyučovala český a ruský jazyk v různých školách (Berlitz, Benedict atd.) v Boloni. V roce 2006 se vrátila do Prahy, kde od roku 2013 spolupracuje se společností Società Dante Alighieri. V současnosti je vedoucí kurzů češtiny a lektorkou češtiny pro Italy.

Od roku 2019 je také aktivní lektorkou naší výuky českého jazyka cizinců.


ZÁBRŠOVÁ SANDRA

Lektorka kurzů:

 • vedoucí příměstských táborů
 • lektorka na oslavách na klíč
 • doučování 1.stupeň ZŠ, práce s dětmi s SPU
 • vedoucí klubů dětí

Sandra se vypracovala z praktikantky a pomocné lektorky po sedmi letech spolupráce v samostatnou vedoucí příměstských táborů a samostatnou lektorku.

O prázdninách již několikátým rokem vede jak naše příměstské tábory, tak tábory pobytové.

Je absolventkou Vyšší odborné školy sociálně právní – obor sociální pedagogika a těší se, že v budoucnu bude jako sociální pracovnice pomáhat všem znevýhodněným dětem.

Zatím chce pomocí výtvarného tvoření děti učit že i z mála lze vyrobit hodně a proč nepohrdat starými věcmi. Je ale i zdatná posila tanečního týmu dospělých a sama tvoří krásné malé choreografie pro speciální narozeninové párty.

Ráda a citlivě se věnuje školní přípravě dětí s SPU.

 

Rozvrh 2022 / 2023
Rozvrh na 1.pololetí 2022 / 2023

(Aktualizováno 14.12.2022)
Partnerství s Cambridge
Leonardo se stalo partnerem Cambridge English Assesment
Partnerství s Cambridge