Kroužky 2023/2024

Počet nalezených kroužků: 72

Angličtina I A /Malý háj/

ST 17:00-17:45

Věk 3-4

2 000 Kč / pololetí

Leonardo - Malý háj

Obsazeno

Angličtina pro začátečníky. Cizí jazyk pohybem, hrou, písničkou a básničkou. Angličtina pro začátečníky - děti ve věku docházky do MŠ. Výuka vedena formou pro děti přirozenou - naslouchání angličtině po celou hodinu, spojení jazyka s činností, hry. První větičky, písničky v angličtině. Časté opakování všeho, co se děti naučily, dává dětem také pocit bezpečí a zvyšuje jejich sebevědomí - i proto se držíme rituálů na začátku a konci hodiny. Základní okruhy témat: pozdrav, rozloučení, barvy, počítání, rodina, zvířata, oblečení, jídlo, počasí.

Angličtina I B

PÁ 15:30-16:15

Věk 3-4

1 700 Kč / pololetí

Leonardo, Kutnohorská

Poslední 2 místa

Angličtina pro začátečníky - děti ve věku docházky do MŠ. Výuka vedena formou pro děti přirozenou - naslouchání angličtině po celou hodinu, spojení jazyka s činností, hry. První větičky, písničky v angličtině. Časté opakování všeho, co se děti naučily, dává dětem také pocit bezpečí a zvyšuje jejich sebevědomí - i proto se držíme rituálů na začátku a konci hodiny. Základní okruhy témat: pozdrav, rozloučení, barvy, počítání, rodina, zvířata, oblečení, jídlo, počasí.

Angličtina II A

ÚT 16:30-17:15

Věk 4-5

1 900 Kč / pololetí

Leonardo, Kutnohorská

Obsazeno

Angličtina pro mírně pokročilé ve věku 4-5 let, příp. pro 5-6leté předškoláky začátečníky. Nebojíme se angličtiny, učíme se jí přirozenou formou - nasloucháme po celou hodinu angličtině, spojujeme si slovíčka s aktivní činností, vlastním prožitkem pomocí her. Stavíme na základech častým opakováním a rozvíjíme slovní zásobu, přidáváme nové témata. Opakování získaných znalostí získáváme jistotu v mluveném projevu, což zároveň podporujeme sebevědomí dítěte. Základní okruhy témat: pozdrav, rozloučení, barvy, počítání, rodina, zvířata, oblečení, jídlo, počasí.

Angličtina II B

PÁ 12:45-13:30

Věk 4-5

1 700 Kč / pololetí

Leonardo, Kutnohorská

Obsazeno

Angličtina pro mírně pokročilé ve věku 4-5 let, příp. pro 5-6leté předškoláky začátečníky. Nebojíme se angličtiny, učíme se jí přirozenou formou - nasloucháme po celou hodinu angličtině, spojujeme si slovíčka s aktivní činností, vlastním prožitkem pomocí her. Stavíme na základech častým opakováním a rozvíjíme slovní zásobu, přidáváme nové témata. Opakování získaných znalostí získáváme jistotu v mluveném projevu, což zároveň podporujeme sebevědomí dítěte. Základní okruhy témat: pozdrav, rozloučení, barvy, počítání, rodina, zvířata, oblečení, jídlo, počasí.

Angličtina III

ST 16:30-17:15

Věk 5-6

2 000 Kč / pololetí

Leonardo, Kutnohorská

Obsazeno

Angličtina pro pokročilé předškoláky. Základním principem stále zůstává dětem přirozená forma učení - časté opakování, hry, střídání aktivit, vlastní prožitek. Úměrně pokročilejším znalostem rozvíjíme mluvený projev dítěte, používání a porozumění složitějších vazeb v řeči.

Angličtina IV A

PO 15:30-16:15

Věk 6-7

1 900 Kč / pololetí

Leonardo, Kutnohorská

Obsazeno

Angličtina pro děti z 1.tř.ZŠ. Určeno jak začátečníkům, tak dětem, které se již s angličtinou seznamovaly v předškolním věku. Opakování/výuka základní slovní zásoby, prvních vět, písniček. Přidáváme nová témata jako např. škola, příroda, cestování. Nově se seznamujeme s anglickou abecedou a anglickou fonetikou. Začínáme se seznamovat s první gramatikou - zájmena, základní otázky a věty, jednoduchá modální slovesa. Primárně stále zůstáváme na úrovni mluveného (ne písemného) slova.

Angličtina IV B

PÁ 14:00-14:45

Věk 6-7

1 700 Kč / pololetí

Leonardo, Kutnohorská

Poslední 3 místa

Angličtina pro děti z 1.tř.ZŠ. Určeno jak začátečníkům, tak dětem, které se již s angličtinou seznamovaly v předškolním věku. Opakování/výuka základní slovní zásoby, prvních vět, písniček. Přidáváme nová témata jako např. škola, příroda, cestování. Nově se seznamujeme s anglickou abecedou a anglickou fonetikou. Začínáme se seznamovat s první gramatikou - zájmena, základní otázky a věty, jednoduchá modální slovesa. Primárně stále zůstáváme na úrovni mluveného (ne písemného) slova.

Angličtina teen A

ÚT 17:30-18:15

Věk 11-13

1 900 Kč / pololetí

Leonardo, Kutnohorská

Poslední 3 místa

Angličtina pro děti z 6.-7.tř.ZŠ či odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Důraz na aktivní používání jazyka. Konverzace v malé skupince. Témata atraktivní věkové skupině účastníků. Podpora používání složitějších gramatických jevů.

Angličtina teen B

ST 17:30-18:15

Věk 12-13

2 000 Kč / pololetí

Leonardo, Kutnohorská

Volno

Angličtina pro děti z 7.tř.ZŠ či odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Důraz na aktivní používání jazyka. Konverzace v malé skupince. Témata atraktivní věkové skupině účastníků. Podpora používání složitějších gramatických jevů.

Angličtina teen C

PO 17:30-18:15

Věk 13-15

1 900 Kč / pololetí

Leonardo, Kutnohorská

Poslední místo!

Angličtina pro děti z 8.-9.tř.ZŠ či odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Důraz na aktivní používání jazyka. Konverzace v malé skupince. Témata atraktivní věkové skupině účastníků. Podpora používání složitějších gramatických jevů.

Angličtina V A

ST 15:30-16:15

Věk 7-8

2 000 Kč / pololetí

Leonardo, Kutnohorská

Přijímáme náhradníky

Angličtina pro děti z 2.tř.ZŠ. Prohlubujeme a zdokonalujeme mluvené slovo. Přidáváme nová témata jako např. činnosti, koníčky (zájmy). Rozšiřujeme znalosti gramatiky - přítomný průběhový čas, modální slovesa, sloveso být, osobní zájmena, tvorba otázek.

Angličtina V B

ČT 15:30-16:15

Věk 7-8

1 700 Kč / pololetí

Leonardo, Kutnohorská

Obsazeno

Angličtina pro děti z 2.tř.ZŠ. Prohlubujeme a zdokonalujeme mluvené slovo. Přidáváme nová témata jako např. činnosti, koníčky (zájmy). Rozšiřujeme znalosti gramatiky - přítomný průběhový čas, modální slovesa, sloveso být, osobní zájmena, tvorba otázek.

Angličtina VI A

ÚT 15:30-16:15

Věk 8-9

1 900 Kč / pololetí

Leonardo, Kutnohorská

Obsazeno

Angličtina pro pokročilé děti z 3.tř.ZŠ. Prohlubujeme a zdokonalujeme mluvené slovo. Detailnější slovní zásoba k již probraným okruhům, přidávání nových témat. Rozšiřujeme znalosti gramatiky - tvorba otázek a rozvitých vět, přítomný prostý čas.

Angličtina VI B

ČT 14:15-15:00

Věk 8-9

1 700 Kč / pololetí

Leonardo, Kutnohorská

Obsazeno

Angličtina pro pokročilé děti z 3.tř.ZŠ. Prohlubujeme a zdokonalujeme mluvené slovo. Detailnější slovní zásoba k již probraným okruhům, přidávání nových témat. Rozšiřujeme znalosti gramatiky - tvorba otázek a rozvitých vět, přítomný prostý čas.

Angličtina VII A

PO 14:15-15:00

Věk 9-11

1 900 Kč / pololetí

Leonardo, Kutnohorská

Obsazeno

Angličtina pro děti z 4.tř.ZŠ, příp. pro děti z 5.tř.ZŠ, které dosud na kroužek nechodily, nebo začaly s angličtinou později než v 1.třídě. Zdokonalujeme se v samostatné konverzaci a v porozumění angličtiny. Prohlubujeme znalosti gramatiky: přítomný, minulý, budoucí čas, modální slovesa, stupňování přídavných jmen.

Angličtina VII B

ČT 16:30-17:15

Věk 9-11

1 700 Kč / pololetí

Leonardo, Kutnohorská

Poslední 2 místa

Angličtina pro děti z 4.tř.ZŠ, příp. pro děti z 5.tř.ZŠ, které dosud na kroužek nechodily, nebo začaly s angličtinou později než v 1.třídě. Zdokonalujeme se v samostatné konverzaci a v porozumění angličtiny. Prohlubujeme znalosti gramatiky: přítomný, minulý, budoucí čas, modální slovesa, stupňování přídavných jmen.

Angličtina VIII A

ST 14:15-15:00

Věk 10-11

2 000 Kč / pololetí

Leonardo, Kutnohorská

Poslední místo!

Angličtina pro děti z 5.tř.ZŠ. Zdokonalujeme se v samostatné konverzaci a v porozumění angličtiny. Prohlubujeme znalosti gramatiky, nově minulý čas včetně pravidelných a nepravidelných sloves.

Angličtina VIII B

PÁ 14:00-14:45

Věk 10-11

1 700 Kč / pololetí

Leonardo, Kutnohorská

Obsazeno

Angličtina pro děti z 5.tř.ZŠ. Zdokonalujeme se v samostatné konverzaci a v porozumění angličtiny. Prohlubujeme znalosti gramatiky, nově minulý čas včetně pravidelných a nepravidelných sloves.

Art

ČT 16:30-17:30

Věk 9-13

1 785 Kč / pololetí

Leonardo, Kutnohorská

Poslední 2 místa

Kresba, malba, prostorová tvorba a zároveň tvořivým způsobem historie umění. Aneb od pravěku až po dnešek s výtvarným uměním. Vhodné pro děti z 4.-7.tř.ZŠ.

Ateliér I

ST 15:30-16:30

Věk 5-7

2 100 Kč / pololetí

Leonardo, Kutnohorská

Obsazeno

Úvod do světa umění. Ateliér to není jen výtvarka, už se seznamujeme s malíři, s širokou škálou technik. Široký svět výtvarného umění ve všech jeho podobách, od nejstarších dob po modernu. Vybraná díla velmi nadaných frekventantů již zasíláme do soutěží.

Ateliér II

ST 16:40-17:40

Věk 6-9

2 100 Kč / pololetí

Leonardo, Kutnohorská

Poslední 2 místa

Mírně pokročilí umělci, ideálně již s roční zkušeností práce v ateliéru. Navazujeme na výtvarnou činnost a prohlubujeme znalosti z oblasti umění. Kurz je určen i pro začátečníky z vyšších tříd.

Ateliér III

PO 15:15-16:15

Věk 9-11

1 995 Kč / pololetí

Leonardo, Kutnohorská

Obsazeno

Kresba a malba pro pokročilé. Vhodné pro děti z 4.-5.tř.ZŠ. Prohloubení znalostí výtvarných technik. Základy estetiky a také první doteky dějin umění. Snaha o individuální styl jednotlivců, rozeznatelné rysy vlastní tvorby, vytváření svého osobního stylu - dopomoc směřování k němu. Inspirace a práce ve stylu nejslavnějších mistrů napříč staletími.

Ateliér IV

ÚT 16:30-17:30

Věk 10-13

1 995 Kč / pololetí

Leonardo, Kutnohorská

Obsazeno

Kresba a malba pro pokročilé, vhodné pro děti z 5.-7.tř.ZŠ. Prohloubení znalostí výtvarných technik. Dějiny umění jako teoretická část hodin. Vytváření svého osobního stylu, příp. dopomoc směřování k přípravě na umělecky zaměřené střední školy. Nejen klasická výtvarná tvorba, ale i instalace, trojrozměrná díla.

Ateliér teen

ÚT 17:45-19:15

Věk 13-15

2 470 Kč / pololetí

Leonardo, Kutnohorská

Poslední 3 místa

Kresba a malba pro pokročilé (absolventy předchozích úrovní), vhodné pro děti od 8.tř.ZŠ. Vhodné také jako přípravka na přijímací zkoušky na školy s uměleckým zaměřením po vyžádání tvorba portfolia potřebného k uměleckým zkouškám. Opakování veškerých technik a důraz na nalezení vlastního stylu. Používání i jiných technik - fotografie a její přenesení do výtvarného díla, textilní tvorba, plakátová tvorba. První kroky ve scénografii. Samostatná tvorba pod vedením, používání oleje, akrylu a dalších pokročilých technik. Soustředíme se především na studium perspektivy, začínáme tvořit i rozměrnější díla, věnujeme se i prostorové tvorbě-např. tvoření kulis pro divadelní zkoušky, loutek pro dětská představení. primárně určeno absolventům celého cyklu I-V

Ateliér V

PO 17:45-19:15

Věk 12-14

2 470 Kč / pololetí

Leonardo, Kutnohorská

Obsazeno

Velmi pokročilá tvorba určena studentům cca z 7.-8.tř.ZŠ, kteří absolvovali v ateliérech nejméně dva roky práce. První kopie slavných uměleckých děl, vcítění se do techniky umělce. Grafické techniky.

Atletika I outdoor

ČT 15:15-16:00

Věk 3-4

1 360 Kč / pololetí

Dolní Měcholupy

Přijímáme náhradníky

Celoročně outdoorový kroužek. U mladších účastníků předpoklad schopnosti samostatného pohybu a určitého rozvoje šikovnosti. Zájem o řízený pohyb ze strany dítěte je samozřejmostí. Základy atletiky jsou dobrým bodem k případnému pozdějšímu výběru sportu, které dítě bude intenzivněji vykonávat. Jsme dlouholetými členy Atletiky dětem a používáme certifikované sportovní náčiní určené dětem zn.Jipas. Děti vazvedáváme v MŠ Dolní Měcholupy pouze ve vchodě A (přízemí)

Atletika II outdoor

ČT 16:15-17:00

Věk 4-6

1 360 Kč / pololetí

Dolní Měcholupy

Obsazeno

Celoročně outdoorový kroužek. U předškolních účastníků schopnost samostatného pohybu a určitého rozvoje šikovnosti. Zájem o řízený pohyb ze strany dítěte je samozřejmostí. Zároveň by předškolní účastník měl být již schopen plnit bez problémů pokyny trenéra týkající se základních sportovních úkonů. Základy atletiky jsou dobrým bodem k případnému pozdějšímu výběru sportu, které dítě bude intenzivněji vykonávat. Jsme dlouholetými členy Atletiky dětem a používáme certifikované sportovní náčiní určené dětem zn.Jipas.

Balet Odettky přípravka

ČT 15:30-16:15

Věk 4-6

1 445 Kč / pololetí

Leonardo, Kutnohorská

Obsazeno

Baletní přípravky pro děti ve věku 4-6 let. Během lekcí jsou dětem hravou a nenásilnou formou předávány základy baletního umu. Obtížnost jednotlivých cvičení a baletních prvků se v průběhu roku úměrně zvyšuje, vždy je však všechno přizpůsobeno individuální skupině, aby všichni všechno co nejlépe zvládali. Důležitou součástí výuky je baletní tyč. Děti se u ní naučí základní prvky, názvosloví a určitou posloupnost, kterou mohou očekávat i při dalších lekcích. Během lekcí jsou důkladně procvičovány jednotlivé kroky a sestavy volně v prostoru, ale také po diagonále. To má velký vliv na rozvoj koordinace a orientace, což bývá častým problémem. Součástí je také rozcvička, zpevňující svalstvo.

Contemporary

PO 17:45-19:15

Věk 15-20

1 900 Kč / pololetí

Leonardo, Kutnohorská

Obsazeno

Contemporary je moderní scénický tanec, který dokáže vyjádřit fyzickými prostředky celý příběh. Typický pro něj je ladný pohyb a využití prvků baletu a floorwork.

Dance fire /Malý háj/

ČT 17:15-18:15

Věk 10-12

1 615 Kč / pololetí

Leonardo - Malý háj

Přijímáme náhradníky

Výběrová soutěžní taneční skupina dětí z 5-6.tř.ZŠ - přijetí do kroužku dle posouzení lektorky. Složitější variace, příprava na vystoupení pro veřejnost, příp. na soutěžní přehlídku (na jaře).

DMTT

ÚT 18:30-19:30

Věk 11-13

1 805 Kč / pololetí

Leonardo, Kutnohorská

Obsazeno

DolnoMěcholupskýTanečníTým, kroužek pro děti 6.-7.tř.ZŠ. Taneční kroužek kompilující základy moderních tanců, klasických tanců, přidává prvky hip hop a street dance.

Doučování AJ - 1. stupeň

PO 14:15-15:00, PO 15:15-16:00, PO 16:00-16:45, ST 13:20-14:05, ST 14:15-15:00

Věk 7-11

3 750 Kč / pololetí

Leonardo, Kutnohorská

Obsazeno

Doučování AJ - 2. stupeň

ČT 14:00-14:45, ČT 14:50-15:35

Věk 11-15

3 750 Kč / pololetí

Leonardo, Kutnohorská

Přijímáme náhradníky

Doučování AJ - ZŠ, Malý Háj

ST 18:00-18:45

Věk 7-15

3 750 Kč / pololetí

Leonardo - Malý háj

Přijímáme náhradníky

Doučování ČJ - 1. stupeň

PO 14:15-15:00, PO 15:15-16:00, PO 16:00-16:45, ÚT 14:00-14:45, ST 13:20-14:05, ST 14:15-15:00, ST 13:00-13:45, ST 13:50-14:35

Věk 7-11

3 750 Kč / pololetí

Leonardo, Kutnohorská

Obsazeno

Doučování ČJ - 2. stupeň

PO 14:15-15:00, PO 15:15-16:00, PO 16:00-16:45, ST 13:20-14:05, ST 14:15-15:00

Věk 11-15

3 750 Kč / pololetí

Leonardo, Kutnohorská

Přijímáme náhradníky

Doučování M - 1. stupeň

ÚT 14:00-14:45, ST 13:00-13:45, ST 13:50-14:35

Věk 7-11

3 750 Kč / pololetí

Leonardo, Kutnohorská

Přijímáme náhradníky

Doučování M - 2. stupeň

ČT 14:00-14:45, ČT 14:50-15:35

Věk 11-15

3 750 Kč / pololetí

Leonardo, Kutnohorská

Přijímáme náhradníky

Doučování SŠ fyzika

PO 17:45-18:30

Věk 15-17

Praha (příp.okolí)

Obsazeno

Fit dance A

NE 18:00-19:00

Věk 18-99

2 070 Kč / pololetí

Leonardo, Kutnohorská

Obsazeno

Tanec pro dospělé. Moderní styl tance. Hodina se skládá z rozcvičky, temperace, protažení, posilování a tvorby a nácviku choreografie (na pololetní a závěrečné vystoupení).

Fit dance B

NE 19:00-20:00

Věk 18-99

2 070 Kč / pololetí

Leonardo, Kutnohorská

Obsazeno

Tanec pro dospělé. Moderní styl tance. Hodina se skládá z rozcvičky, temperace, protažení, posilování a tvorby a nácviku choreografie (na pololetní a závěrečné vystoupení).

Flétna 30min

Věk 5-14

3 525 Kč / pololetí

Leonardo, Kutnohorská

Poslední 3 místa

Individuální výuka hry na flétnu. Vhodné jak pro začátečníky, tak pro mírně pokročilé. NOVĚ možnost výuky i pro pokročilé a hry na příčnou flétnu.

Forbíni

ST 17:30-18:45

Věk 13-16

2 000 Kč / pololetí

Leonardo, Kutnohorská

Obsazeno

Výběrová skupina pro děti, které již prošly Tyátrem a Dividlem, účastnily se soutěží a spolupracují s nejstaršími kolegy v mluvených rolích. Forbíni nejsou o pouhé reprodukci textu, sami již s textem pracují, upravují si jej a klademe důraz i na vlastní myšlenky. Zároveň pracujeme i s jevištním pohybem. Povinná vystoupení v divadlech, zájezdech.

Grafotvoření

ÚT 15:30-16:15

Věk 5-6

1 615 Kč / pololetí

Leonardo, Kutnohorská

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen pro děti 5-6leté z MŠ, ideálně předškoláky. Kroužek se zaměřuje na procvičování jemné i hrubé motoriky, seznámení se skládáním papíru, správný úchop tužky – štětce – fixy, stříhání, trhání. Kombinace i méně známých materiálů a recyklace zajímavých materiálů.

Happy dance

ÚT 16:30-17:15

Věk 6-9

1 615 Kč / pololetí

Leonardo, Kutnohorská

Přijímáme náhradníky

Taneční kroužek pro děti z 1.-3.tř.ZŠ. Učíme se první základní krůčky k různým stylům tance. Tanec je pro dítě přirozeným pohybem, tancem se dá vyjádřit spousta emocí a my je budeme v hodinách rozvíjet. Tancujeme pro radost, užíváme si přítomnosti kamarádů. Nacvičujeme a trénujeme pohybovou paměť - nácvik choreografie na závěrečné vystoupení, které podporuje sebevědomí dětí, i když případně probíhá s nápovědou lektora.

Hip hop

ÚT 14:00-14:45

Věk 9-12

1 615 Kč / pololetí

Leonardo, Kutnohorská

Poslední místo!

Taneční kroužek stylu hip hop pro děti z 4.-6.tř.ZŠ.

Jóga čtvrtek A

ČT 18:30-20:00

Věk 18-99

3 485 Kč / pololetí

Leonardo, Kutnohorská

Obsazeno

Večerní jóga pro dospělé. Vhodné i pro seniory. Nezáleží na zkušenostech s jógou, každý si najde své vlastní tempo. Hatha yoga.

Jóga čtvrtek B

ČT 20:10-21:40

Věk 18-99

3 485 Kč / pololetí

Leonardo, Kutnohorská

Obsazeno

Večerní jóga pro dospělé. Vhodné i pro seniory. Nezáleží na zkušenostech s jógou, každý si najde své vlastní tempo. Hatha yoga.

Jóga středa C

ST 18:30-20:00

Věk 18-99

4 100 Kč / pololetí

Leonardo, Kutnohorská

Obsazeno

Večerní jóga pro dospělé. Vhodné i pro seniory. Nezáleží na zkušenostech s jógou, každý si najde své vlastní tempo. Hatha yoga.

Jóga středa D

ST 20:10-21:40

Věk 18-99

4 100 Kč / pololetí

Leonardo, Kutnohorská

Obsazeno

Večerní jóga pro dospělé. Vhodné i pro seniory. Nezáleží na zkušenostech s jógou, každý si najde své vlastní tempo. Hatha yoga.

Keramika I

ČT 16:30-17:30

Věk 4-6

1 785 Kč / pololetí

Leonardo, Kutnohorská

Přijímáme náhradníky

Keramika pro začátečníky - děti z MŠ od 4 let. První setkání s velmi specifickým materiálem, jakým hlína je. Vysvětlení procesu vzniku výrobku. Tvorba podle předlohy či šablony s mírnou dopomocí lektora. Samostatné snadné dekorování výrobku speciálními barvami výrobce Amaco - z řady Teachers Pallet.

Keramika II

ČT 14:00-15:00

Věk 6-10

1 785 Kč / pololetí

Leonardo, Kutnohorská

Poslední 2 místa

Keramika pro mladší školáky z 1.-4.tř.ZŠ. Seznámení se s materiálem a procesem vzniku výrobku. Tvorba podle předlohy se samostatným vkladem dítěte - možností modifikace výrobku podle uměleckého cítění dítěte. Samostatné snadné dekorování výrobku speciálními barvami výrobce Amaco - z řady Teachers Pallet. První kombinace hlíny a jiných materiálů (např. vklad skla).

Keramika III

ST 16:15-17:15

Věk 10-15

2 100 Kč / pololetí

Leonardo, Kutnohorská

Obsazeno

Keramika pro děti z 5.-9.tř.ZŠ. Tvorba pod vedením lektora dle určené předlohy. Určení výrobku, výběr správné hlíny, vysvětlení jejích vlastností. Seznámení se s procesem vzniku hotového výrobku a technickým zázemím dílny. Dekorace uměleckými profesionálními glazurami značky Amaco, Belissimo, Botz.

Keramika pokročilí dospělí

ČT 09:00-11:00

Věk 18-99

3 400 Kč / pololetí

Leonardo, Kutnohorská

Obsazeno

Kurz je určen pokročilým frekventantům, kteří již běžnou práci s keramickou hmotou zvládají. Nadále rozšiřuje jejich dovednosti v točírenské práci i práci ruční. Doplňuje prostorovou formu o další materiály možné kombinovat s keramikou (sklo, kovy, proutí..).

Klavír

Věk 6-15

3 525 Kč / pololetí

Leonardo, Kutnohorská

Přijímáme náhradníky

Individuální výuka hry na klavír v délce 30 nebo 45 minut.

Kulišáci

ÚT 15:30-16:15

Věk 6-9

1 615 Kč / pololetí

Leonardo, Kutnohorská

Obsazeno

Divadelní skupina pro mladší školní začátečníky 1.-3.tř.ZŠ. Práce se studem v projevu, sebeprezentace, důraz na výslovnost. Procvičování technicky správného mluvení, artikulace a zpěvu. Učíme se učit – první texty, přednes – recitace. První divadelní role a vystoupení na jevišti, spoluúčast na projektech starších skupin.

Malý brepta /Malý háj/ metoda Elkonin

ÚT 17:00-17:45

Věk 5-6

1 140 Kč / pololetí

Leonardo - Malý háj

Obsazeno

Kroužek předčtenářských dovedností. Kurz je veden lektorkou s certifikací na metodu Elkonin - trénink jazykových schopností. Pracuje se správnou výslovností,sluchovým vnímáním, pomáhá v přípravě na školní docházku zejména u dětí s odkladem a s podezřením na specifické poruchy učení.

Mix dance /Malý háj/

PO 17:15-18:15

Věk 8-11

1 805 Kč / pololetí

Leonardo - Malý háj

Obsazeno

MIX – to je mix mnoha tanečních stylů, kdy požitek z pohybu je tím základním kamenem lekce. Tanec je pro dítě přirozeným pohybem, tancem se dá vyjádřit spousta emocí a my je budeme v hodinách rozvíjet. Tancujeme pro radost, užíváme si přítomnosti kamarádů.

Němčina mírně pokročilí

ST 15:15-16:00

Věk 9-12

2 394 Kč / pololetí

Leonardo, Kutnohorská

Poslední 3 místa

Kroužek je určen pro žáky s již základní znalostí jazyka, ideálně rok výuky již absolvován.

Pilates /Malý háj/

ČT 19:45-20:45

Věk 18-99

1 955 Kč / pololetí

Leonardo - Malý háj

Přijímáme náhradníky

Klasické cvičení Pilatesovou metodou. Posílení středu těla, budování zpevněného kosterního svalstva. Vhodné i pro úplné začátečníky, popř. pro skoliotiky. Certifikovaná lektorka s dlouholetou zkušeností.

Pohybovky /Malý háj/

ÚT 16:05-16:50

Věk 3-5

1 615 Kč / pololetí

Leonardo - Malý háj

Přijímáme náhradníky

Pohybové hry pro děti ve věku 3-5 let podporující celkovou pohybovou obratnost a šikovnost dětí. Základy rytmiky, pomáháme si příp. pohybem v rymu, první skupinové sportovní hry. V případě příznivého počasí sportujeme na venkovních hřištích, v zimě a deštivých dnech v prostorách Leonarda-Malý Háj.

Roztleskávačky The Angels

PO 17:30-19:30

Věk 10-14

2 530 Kč / pololetí

Leonardo, Kutnohorská

Přijímáme náhradníky

Soutěžní tým s účastí na státních, evropských i světových šampionátech. Roztleskávačky (cheerleadering) pro pokročilé děti z 5.-8.tř.ZŠ. Zkušenosti v oblasti tance, gymnastiky či sportu výhodou. Účast na soutěžích povinná.

Rytmy A /Malý háj/

PO 18:30-19:30

Věk 18-99

2 185 Kč / pololetí

Leonardo - Malý háj

Poslední místo!

Rytmy jsou dynamické cvičení pro dospělé v rytmu hudby - kapka zumby, aerobiku a posilování. Zlepšení si fyzičky a protažení těla.

Rytmy B

ÚT 19:30-20:30

Věk 18-99

2 185 Kč / pololetí

Leonardo, Kutnohorská

Obsazeno

Rytmy jsou dynamické cvičení pro dospělé v rytmu hudby - kapka zumby, aerobiku a posilování. Zlepšení si fyzičky a protažení těla.

Rytmy C /Malý háj/

ČT 18:30-19:30

Věk 18-99

1 955 Kč / pololetí

Leonardo - Malý háj

Obsazeno

Rytmy jsou dynamické cvičení pro dospělé v rytmu hudby - kapka zumby, aerobiku a posilování. Zlepšení si fyzičky a protažení těla.

Song klavír

Věk 10-18

4 725 Kč / pololetí

Leonardo, Kutnohorská

Obsazeno

Individuální výuka hry na klavír, vhodná pro děti, které již ovládají základy hry na klavír. Důraz na výuku podle přání klienta - od not k písničkám z filmů, seriálů a oblíbených kapel. Samozřejmostí je i trénink techniky a základních not a rytmu.

Sportovky /TV MŠ/

PO 16:00-16:45

Věk 3-4

1 520 Kč / pololetí

TV MŠ

Přijímáme náhradníky

Rozcvička na začátek, základní sportovní disciplíny, koordinace těla, rovnováha. Užívání tělocvičných pomůcek, pro radost opičí dráhy, první soutěže – ale i týmová spolupráce.

Street dance

ÚT 17:30-18:15

Věk 8-11

1 615 Kč / pololetí

Leonardo, Kutnohorská

Přijímáme náhradníky

Taneční kroužek pro děti 3-5.tř.ZŠ. Intenzivní výuka streetového stylu, lektorka sama je mistryní Evropy v tomto stylu.

Tanečky I

PO 15:00-15:45

Věk 3-4

1 615 Kč / pololetí

TV MŠ

Obsazeno

Kroužek je určen pro děti ve věku 3-4 roky. První taneční variace, základy správného držení těla. Začátek každé lekce rozcvičením, první synchronizace pohybu v sále, nácvik dílčích choreografií. Pohybem k radosti. KURZ TANEČKY I JE PRIMÁRNĚ URČENA MLADŠÍM DĚTEM (vchod A)

Tanečky II

ÚT 15:30-16:15

Věk 5-6

1 615 Kč / pololetí

Leonardo, Kutnohorská

Obsazeno

Kroužek pro děti 5-6leté děti MŠ. Taneční variace, základy správného držení těla. Začátek každé lekce rozcvičením, první synchronizace pohybu v sále, nácvik dílčích choreografií. Pohybem k radosti.

Tyátr

PO 16:30-17:30

Věk 10-13

1 900 Kč / pololetí

Leonardo, Kutnohorská

Obsazeno

Výběrová skupina pro děti 5.–7.tř.ZŠ a odpovídající ročníky gymnázií. Důraz na správnou výslovnost, přednes, svobodný pohyb na jevišti, práce s trémou. Každou hodinu zahajujeme cvičením mluvení, artikulací. Procvičujeme i paměť – a to jak rozumovou, tak fyzickou. Povinná vystoupení v divadlech a na zájezdech. Učíme se učit – každý herec musí být schopen reprodukovat text… Spolupracujeme, kooperujeme a učíme se kultivovanému dialogu.

Výtvarka /Malý háj/

ST 16:05-16:50

Věk 2-4

1 700 Kč / pololetí

Leonardo - Malý háj

Přijímáme náhradníky

První kreslení, malování, lepení a stříhání i trhání. Kombinace i méně známých materiálů a recyklace zajímavých materiálů.

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.